Selon mèt Newton “Kèlke swa moun kite nan reyinion avèk mesye Vincent, James Solage, Kolonbyen yo pou te prepare asasina sa, swa ou te di ou te vle bay koudeta, ou pat vle wè Jovenel, depi nonl sòti, lajistis Amerikèn pral pouswiv ou pou asasina” –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *