Yon anperè andedan sektè vodou a anpil moun konnen li sou non Kenold, mouri aprè pasaj yon loray nan komin leyogàn presizeman nan yon katye ki rele Twen, ayè vandredi 12 dawout 2022 a.

Tichèz Ba Lakay, 13 Dawout 2022.- Plizyè gwo kout loray te mete gwo enkyetid nan komin leyogàn ayè vandredi 13 dawout 2022 a, nan menm moman an, anperè Kenold anpil moun konnen kòm youn nan sèvitè vodou nan komin sila a, ta pral pèdi lavi li aprè yon loray ta fin tonbe sou li.

Selon enfòmasyon youn nan korespondan TCB nou nan leyogàn, anperè a se papa 13 pitit, kèk enfòmatè aprann nou tou, li pa fè yo ak yon sèl madanm, yon lòtbò nou aprann li toujou ak plizyè ladan yo.

Pou kouwèl ye la a, plizyè dispozisyon gentan pran pou antere viktim nan nan yon delè ki pa twò long, fanmi, zanmi, mennaj nan kay, mennaj sou kote, manman pitit li yo enkonsolab aprè dram sila a.

Pa Witson Beaujour

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *