Aktivite komèsyal mache binasyonal Dajabón nan te retounen nan nòmal yo ayè dimanch sa a, apre otorite dominiken yo te deside louvri pòtay ki bay aksè nan pon an, nan direksyon Wanament, Ayiti.

Depi madi pase a, plizyè gwoup sitwayen ayisyen te bloke epi soude pòt pon entènasyonal la, sa ki te anpeche plizyè santèn kamyonèt chofè dominiken yo transpòte plizyè machandiz an Ayiti, akoz move tretman ayisyen yo ap sibi anba grif peyi vwazen an. Maten an, ou te ka wè kòman machin ki t ap pase yo te kòmanse ap woule kòmsadwa nan direksyon Wanament, ansanm ak Ayisyen k ap travèse mache Dajabón nan pou achte ak vann machandiz.

Komèsan yo nan mache binasyonal la akeyi fen konfli sa a, ki te paralize aktivite echanj ekonomik yo nan lokalite sa a. Daprè yo, se pi gwo mal ki fè pèp ayisyen an, ki depann anpil de pwodwi yo achte sou mache bò Dominiken an.

Ayisyen yo kraze soudi yo epi louvri pòtay Wanament lan ki bay aksè ak fwontyè Dajabón nan, Ayisyen ki te kenbe pòt la fèmen an bò kote yo di yo te fè sa pou pwoteste kont fason ajan nan direksyon migrasyon teritwa vwazen an te fè depòtasyon konpatriyòt yo, epitou pou mande pou yo trete yo ak respè ak diyite lè yo depòte yo.

Yon latriye chofè kamyonèt ayisyen ki te bloke sou bò Dajabón nan fwontyè a, avèk mandarin ak fòs brital, te rive retire soudi yo epi louvri pòt la nan pon entènasyonal la sou bò Wanament lan. “Te gen plizyè santèn kamyon, kamyon ak eskoutè plen machandiz epi yo t ap domaje yo,” te di Tomás Díaz nan Asosyasyon Komèsan Ekspòtè yo.

“Mwen santi mwen byen gras a Seyè a, paske nou te kapab travèse apre yo te bloke, atajao, nou sou wout nou nan peyi yo, mwen ap transpòte machandiz yo manje,” te di yon chofè kamyon ayisyen. “Pòtay la ouvri a 8h00 e jiska 4h00 li fèmen, nou pral gen sekirite pou anpeche yo fèmen l, paske yo di yo pral soude l ankò” , te di yon sòlda ayisyen ki idantifye tèt li. kòm responsab sekirite sou bò ayisyen pon an.

Yo prevwa tou, aktivite mache binasyonal Dajabón nan pral dewoule ak plis richès, paske li se tradisyonèl pou komèsan ki soti nan diferan vil 2 peyi yo ale la a, chak lendi ak vandredi.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *